Jag drömde en gång att jag satt i en jättesal och sjöng "We are going to meet the king". En skön gospelkänsla, ett massfeneomen, en församlingens kollektiva högre medvetande. Det var nåd, fromhet, halleluja. Sådana drömmar är sällsynta men de finns förvisso och man måste odla och omhulda dem. Man måste, som MacLaine sa, ta ansvar för sin dröm, erkänna dess värde, dess roll som riktningsgivare och kompass i tillvaron. Här nedan ska det inte handla om drömmar men väl om The King, Jesus Christ Our Lord.

Kristi uppgift på jorden var att frälsa oss, bringa en uppdaterad variant av Guds' budskap. Det var ingen lätt uppgift: folk var då som nu rätt materialistiska och vardagligt sinnade, präglade av idéer om ditt och mitt. Likväl gick han till folket och predikade sitt evangelium:

- Älska varandra som bröder, älska era fiender!

Folket förundrade sig: detta hade ingen tidigare sagt dem! En och annan fattade nog budskapet men generellt var det svårt att få folkmassor att förstå dylikt. Därför samlade Jesus tolv lärjungar kring sig, trogna män som han visste skulle lyssna. Till dessa sa han bland annat:

- Himlen är som ett senapskorn, mindre än alla frön. Men om det faller i god jord uppväxer ett stort träd som blir ett hägn för himlens alla fåglar. (Bibeln)

Och:

- Den som söker han finner, och när han finner blir han bestört, och när han är bestört blir han förundrad - och blir kung över världen. (Gnostiskt evangelium)

Och:

- Jag är det ljus som är över er alla. Jag är Alltet, den som Alltet utgått ur, och som Alltet kommit till; klyv ett träd och jag är där, lyft en sten och ni ska finna mig där. (ibid)

Och:

- Gud verkar genom tro och hopp, kärlek och kunskap: pistis, elpis, agâpe och gnôsis. (ibid)

Och inte minst sa Jesus:

- Tron mottager och kärlek ger. Ingen ska kunna mottaga utan att tro, och ingen ska kunna ge utan kärlek. Och för att vi ska mottaga tror vi, och för att vi verkligen ska ge ger vi av kärlek, för om någon inte ger av kärlek ger han förgäves. (ibid)

En central punkt i hans lära var också denna:

- Den som smädar Fadern, han ska förlåtas, och den som smädar Sonen, han ska förlåtas - men den som smädar mot det heliga inom sig, han ska inte förlåtas. (ibid)

Detta sista tycker jag är viktigt: det tycks säga oss att det enda sakramentet ska vara detta heliga inom oss. Glöm sakrament som dop, nattvard och konfirmation, de må vara fina och traditionella men först och främst är det tro som behövs, en känsla av att man är ett Guds barn, skapad av Skaparen och med en gnista av det eviga ljuset inom sig.

- - -

Vad är kärnan i Kristi dåd? För mig är det: man kan iofs nå Gud genom meditation och egen kraft men Kristus har gjort allt så mycket enklare. "Ingen kommer till himlen utan mig" säger han och det ska förstås som att han är Porten, han är Vägen. Steiner säger oss att Kristus gör det möjligt för människan att nå de esoteriska höjderna utan trans, utan initiation, utan hemliga sällskap och hokus-pokus. Kristus har gett oss alla ett inre liv, han gjort oss uppmärksamma på esoterismen, han har gjort oss alla till esoteriker. Den enda intiation som finns torde vara Nattvarden. Lever man sig in i denna, tar till sig dess ideella budskap som är att vi får del av Kristi solande i vinet, så har man nått början till frälsning. Det räcker inte att äta bröd och dricka vin, man måste också ha en inre föreställning om att bli frälst från materialism och ångest. Den som inte vill bli frälst kan inte bli frälst.

Vi kan alla bli esoteriker tack vare Jesus Kristus. Vi mediterar, idkar inre liv. "If I don't go within me I go without me" som Neale Donald Walsch ordvitsade.

Så kristendomen är överlägsen buddhism, hinduism och islam? Den är annorlunda i så måtto att Kristus var en övernaturlig man, sann Gud och sann människa. Jesus utförde mirakler, det gjorde inte Buddha och Muhammed, hedersmän i övrigt. Kristus var det inkarnerade Logos som fanns i begynnelsen, han var - enligt Steiner - den "Guds ande som svävade över vattnet" i Genesis. Vattnet här ska sedan associeras med vattendopet i Jordan...! Läs mer i Steiners bok om Johannesevangeliet.

Kristi korsfästelse, den så kallade Golgatahändelsen var världshistoriens viktigaste händelse enligt Steiner. Då tog allt en ny vändning. När blodet från coup de lance träffade jorden ändrades jordens aura: den började lysa med nya färger. Något liknande har inte andra religioner bidragit med även om jag högaktar deras andliga landvinningar i stort. Kristendomen är basen för en ny världsreligion. Efter de kommande årens Födslovåndor och Storm kommer Kristus att vara världens kung och övriga religioner kommer att fortleva som delaspekter av detta, som fasetter av det eviga ljus som ska stråla över jorden.

Relaterat
Basil Matthews: "Jesu liv"
Rudolf Steiner
Carl Heinrich Bloch, "Kristus på förklaringens berg"


منبع:
http://lennart-svensson.blogspot.com