Temperaturen stiger i Mellanöstern. Åtminstone tre raketer har skjutits in i det israeliska Galiléen från Libanon. Det var de första libanesiska raketer som skjutits mot Israel sedan 2009. Den israeliska militärledningen sägs ha vedergällt anfallet. svd svd svd svd dn dn exp exp


1.

Den nyss timade raketattacken kan får en att tänka på Israels geopolitik. Ett litet land helt omgivet av fiender, hur ser de strategiska optionerna ut? Det är sådant man kan fundera över. Och geopolitik och militärt synsätt är nyttigt för den politiska analysen också: Israel kommer till exempel aldrig att ge Palestina suveränitet. Då blir Israels veka liv ännu vekare, man kan skjuta med artilleripjäs tvärs över landet praktiskt taget.

Topic i denna artikel är alltså hur Israels geografi påverkar dess försvar. Låt mig slippa kommentarer om världssionismen, Gina Dirawi och palestiniernas rätt till sitt land. Allt detta är intressant men inte just här. Vad gäller frågan om Israels läge och optioner försöker jag behandla dilemmat så objektivt jag kan. Jag vill bena ut diverse konkreta fakta man sällan ser i debatten. Det ska alltid vara så partiskt, det ska alltid vara åsikt på åsikt. Med den geopolitiska blick jag är mäktig, härmed en titt på projektet Israel och dess chanser att överleva.

Vi har alla sett Israels förmåga att hävda sitt territorium ända sedan 1948: trots numerär överlägsenhet har araberna aldrig lyckats besegra landet. Skälen har varit bättre ledning, bättre soldatmaterial, mer initiativförmåga hos befälet, mer flexibel taktik. Det är på sätt och vis rena tyskeriet, rena uppdragstaktiken och inre ledningen: Auftragstaktik und Innere Führung, hyllade i nazityska armén på sin tid. Och även denna armé stred på flera fronter mot numerärt överlägsna fiender men till slut räckte inte överlägsen taktik, bättre humankapital och geniet hos en Manstein, en Guderian och en Manteuffel. Den döda siffran tog ut sin rätt, den rena överlägsenheten från USA:s, Englands och Sovjets arméer.

Detsamma torde kunna hända i ett kommande krig mellan arabstater och Israel. Ja arab och arab: lägg därtill Iran som inte är ett arabland men anti-Israel som få. Fienderna är för många helt enkelt, deras arméer slår Israels numerär flera gånger om. Israel saknar manskapsreserver för ett långt krig.2.

Men varför skulle det gå att besegra Israel nu om inte förr? Israel har de facto tvingat jätten Egypten på knä. Men då rådde Pax Americana, USA och Sovjet höll en dämpande hand på händelserna (samtidigt som USA, nu som förr, öser in pengar och vapen i Israel). Nu är USA försvagat, det kan inte vara överallt på en gång. Mentaliteten är också en annan nu med populism och revoltglädje i Egypten. Idag, slutet av 2011, är det ganska lugnt i Egypten men efter ännu mer radikal islamism och uppskruvat världsläge kan vad som helst hända. Som krig mellan Israel och dess grannar.

Om sedan grannarna besegrar Israel, vad kommer att hända? Kommer det att ”utplånas”, kommer alla judar att gå över klingan? Nej, sannolikt är det endast utplånandet av Israel som stat som är målet. Nationen får kanske fortleva som en enklav, en kringgärdad provins. Ungefär som judarna i Alexanders välde och följande storriken.

För säkerhets skull kan jag poängtera: jag motsätter mig inte personligen en judisk stat i Israel. Men vad man ”personligen” anser kommer att vara mindre viktigt framöver. Det är som att stå inför en storm, ett jätteoväder, och få frågan: vad anser du om stormen?

Anser och anser; jag skruvar för fönsterluckorna och går in, det är vad jag gör. Sedan kan man stå där bäst man vill och debattera mot stormen och slåss mot väderkvarnar.

Som sagt: Israels armé må vara proffsig som få, med krigsvinnarförmåga som få, men det kommer en gräns då en omvärlds större mängd truppstyrkor fäller utslaget. Men vad med kärnvapnen då, avskräcker inte de? Jag tror inte de kommer att göra det på samma sätt i den nära framtiden, av det skälet att Jasminrevolutionen slängt allt i stöpsleven och vad som förestår nu är Förändring kort och gott, elementarisk förändring med ålderdomliga profetior att bygga upp och stötta dem. Mayakalender, hopiprofetior och Johannes uppenbarelse läses vida idag, de utövar sin makt vare sig de är bokstavligt sanna eller inte. Vi lever i yttersta tider, folk går och spanar i skyn efter tecken. Pax Americana är på fallrepet och nu börjar en ny epok – en epok med dyrare olja, slut på dollarvälde och med början till enandet av Mellanöstern, en process i vilken – tyvärr – kärnvapen kommer att användas och de kommer inte att vara avskräckande. Snarare kan en eskalering inte att uteslutas. Varför? För vi lever i en förkrigstid nu, fredstiden post-1945 med sina begränsande funktioner och mekanismer har spelat ut sin roll. Allt är slängt i stöpsleven och bara Gud vet hur det ska sluta.3.

Israels geopolitik: hur ska de skydda sitt lilla land med det 77 miljoners Egypten i väster, det lika stora Iran i öst (71 miljoner) och det hotfulla Syrien (22 miljoner) i norr? Egypten av idag är inte Israelfientligt men detta kan ändras, gammal retorik som ”araber mot judar” dör inte så lätt. Nasser kastar sin skugga framför sig. Alla arabländer säger sig vara mer eller mindre emot Israel och det torde vara tekniskt omöjligt att försvara sig då, i ett läge av totalt krig och supermakter som inte lägger sig i.

Så det ser geopolitiskt mörkt ut för Israel. Dock ska vi inte bli nihilistiska och danna. Kalla mig naiv men jag tror inte Gud och hans änglar stillatigande ser på hur vi förintar varandra.

För övrigt undrar jag vad Mellanösterns stormakter egentligen syftar till. Iran och andra muslimska makter är rörande eniga om att ”utplåna Israel”, men det kommer som jag visat här inte att bli svårt i framtiden. Men vad ska de göra sedan då, Iran, Egypten och alla andra som ska dela bytet? Att besegra Israel blir förhållandevis lätt. Så anti-Israel-agendan är i mångt och mycket att se som retorik för massorna, det är ett ”heligt” ideal som skyler maktpolitik. Det skyler ambitionen att bli den makt som ska utöva hegemoni i regionen, som ska dominera i framtiden.

Jag minns Gulfkriget 1991, jag minns Scudmissilerna mot Israel, jag minns paniken. Det var inte vackra scener och jag välkomnar inte en upprepning. Men som sagt, vad man personligen anser och tycker är mindre intressant dessa dagar. Vi står inför en elementarisk urladdning och då ställer man sig inte och recenserar det hela som om det är någon j-la frökenroman. Då tar man skydd medan det värsta blåser förbi och sticker upp huvudet efteråt för att ta nytt sikte.

Relaterat
Mellanösterns geografi
USA och Mellanöstern
Krigshets mot Iran

منبع:
http://lennart-svensson.blogspot.com