Den bomb som Taimour Abdulwahab sprängde i Stockholm i december 2010 var kraftig. 30-40 personer kunde ha dött om det ville sig illa. svd dn dn dn dn dn exp ab

Taimour var terrorist. Han ville skapa politisk förändring med våld. Detsamma vill en viss Breivik. Själv går jag mer på den parlamentariska linjen, debatt och opinionsbildning för att förändra samhället.

Men i modern tid har det funnits ett svenskt parti som befunnit sig i gråzonen för våld som politisk metod. De sista skrivningarna togs bort i deras program 1996. Jag talar om Vänsterpartiet.

Dessförinnan var det mycket tal i V om kamp, kamp och åter kamp. Det var revolution och omstörtning. Jag tvivlar på att Lars Werner & c:o hade kunnat leda massorna i gatustrider för att ta över riksdagen och Rosenbad. Det var mest ett retoriskt grepp kan tänka. Man får för sig att den revolution V:s kärnväljare, bibliotekarier och dagisfröknar, ville ha mest var ett slags glorifierad Gärdesfest eller Woodstock. Revolution skulle utlysas, alla skulle klä sig i kaftaner och batik och sedan skulle samhället förändras som i ett trollslag. Parallellt fanns det gammelstalinister och Hagbergare i leden som nog inte hade haft något emot att bilda soldatsovjeter och upprätta proskriptionslistor. Blodröd är vänsterns färg.

Nog fanns det våldsverkare på vänsterkanten. Och nog doldes de bra i den röda fanans V-veck. De inte bara doldes: ända från Marx talade vänstern om revolution. 1848 såg alleuropeiska revolter och samma år skrevs Kommunistiska manifestet. Den stora inspirationen var franska revolutionen, den som 14 juli 1789 stormade fängelset Bastiljen och intog det. Sedan följde parlamentariska reformer men vi såg även skräckvälde 1792-95. Jakobinerna sa: "Pikarna har börjat revolutionen, pikarna ska fullborda den."

Den franska revolutionen var som synes ingen tebjudning. Men alla tongivande intellektuella kom att gilla denna händelse. "Revolution" var ganska accepterat i de fina salongerna. På det kunde vänstern ta sig fram bra länge. Sedan kom den ryska revolutionen som avskräckte många men vänstern dyrkade den så klart med all dess tjekavälde, Gulag, nackskott och utrensningar.

Vänstern och våldet: det vore intressant att höra vad den radikalare delen av vänstern idag anser om våldet som politisk metod.

Relaterat
Den svenska vänstern
Breivik
Hedersvåld

منبع:
http://lennart-svensson.blogspot.com