SvD uppmärksammar oss på ett visst jubileum. Idag den 22 september är det nämligen 350 år sedan som en ny kansliordning antogs i Sverige. Det var en administrativ åtgärd för att underlätta rikets styrelse. Kungens kansli hade gamla anor men gavs nu fastare former. 1661 års stadga sa bland annat att varje bok som trycktes i riket skulle skickas in till kansliet. Ett ex skulle gå till riksarkivet, ett till det kungliga biblioteket.

Jonas Nordin tecknar i SvD Kungliga bibliotekets födelse i och med detta. Han skildrar även samlingarnas tillväxt genom donationer, köp och plundringar (som under 30 åriga kriget). Slottsbranden 1697 decimerade beståndet svårt, men snart ökade det igen bland annat genom donationer från Gustav III och Gustav IV Adolf. Luckorna som uppstått genom slottsbranden täpptes till genom ett idogt letande, köpande och - säger Nordin - ibland stjälande. 1878 fick man en egen byggnad i form av det bokpalats som ännu ligger i Humlegården i Stockholm. Vi har fler ärevördiga bibliotek i landet såsom Carolina Rediviva och Lunds universitetsbibliotek. Även dessa tar emot pliktex av allt som ges ut i landet. Även dessa har digra samlingar av unika verk, svenska och utländska. Men KB, med sina rötter i medeltida kungars bibliotek, är högst i rangordningen. Man är nationalbiblioteket helt enkelt. Bland annat är det till KB man vänder sig om man som bokutgivare vill ha ISBN-nummer. Det kostar inget, det är bara att maila och framställa sitt ärende.

Låt oss se på KB! Låt oss se det som representant för den kulturella högborgen, palatset för den svenska kulturens andliga odling. Se på hur dess lejongula fasad fångar det nordiska släpljuset, det långsamma skymningsljuset: Nordic light. I KB:s salar och bergrum finner vi så samlingarna som omfattar svenska urkunder inom politik, geografi, ekonomi och liknande samt olika former av skönlitteratur: essäer, lyrik och epik. Man kan riktigt se en Carl Snoilsky framför sig där han går genom salarna och, säg, letar en speciell volym från 1773 i ett dammigt arkiv. Denne Snoilsky, diktare och akademiledamot, var nämligen överbibliotekarie här i slutet av 1800-talet. Och genom lagen om pliktex finns idag även hans eget verk här: "Svenska bilder" med tablåer från övningshed, slott och koja, slagfält, marknad och rosengård. Man har även Snoilskys övriga musiska alster där han bringar druvor, han bringar rosor; han skänker i av sitt unga vin...

Allting finns här. Och finns det inte så ska det finnas: alla tryckta alster ska skickas in till universitetsbibliotek som KB. Allt finns, gammmalt och nytt. Bland nyare böcker finner man en Orvar Nilsson skildrande den stålstorm han upplevde vid Tali-Ihantala. Man finner rader av en Vilhelm Moberg som i torpare, bönder och soldater fann den svenska folksjälen. Han såg den strävan som seklers generationer samlat och gjort till ett metaprojekt, ett projekt kallat Sverige. "Sverige är vårt genom svensk strävan" sa han i denna skrift och den torde i en eller annan form finnas i KB:s katakomber. Och finns det inte där så har ni den tillgänglig via länken jag nyss gav.

- - -

Allt finns på KB. Där finns rader av en Esaias Tegnér som i "Svea" fann kraften att återupprätta den svenska ära som försmulats av Cronstedt vid Sveaborg. Där finns verk av en Verner von Heidenstam som murat den svenska självbilden i verk som "Karolinerna" och "Folke Filbyter". Där finns även modernare andar med osökt sinne för traditioner, som en Bertil Mårtensson som i "Maktens vägar" målat upp symboler av mytisk styrka med nordiskt vindsus i håret.

Det finns epik som detta på KB. Det finns även religiösa syner av Swedenborg, det finns hävder från vårt stormamaktsförflutna, det finns biografier över och brev av folk som Adlersparre, Clas de Frietzcky, Fredrika Bremer och Anna-Maria Lenngren.

Det finns mycket i hela vårt land som minner om fornstora dar. Det finns fler än en kulturell högborg inom Sveriges gränser. Men idag hyllar vi KB på 350-årsdagen som nationalbibliotek.

Relaterat
Maktens vägar
Karolinerna
svd

منبع:
http://lennart-svensson.blogspot.com