DN har under en vecka kartlagt radikalhögern. En brännande fråga i sammanhanget är: förekommer massinvandring eller inte? Kan man se på siffror, grafer och bostadsgeografi och säga om det förekommer massinvandring i Sverige? dn dn dn dn dn dn dn svd svd svd svd

Den graf ni ser här kommer från Wikipedia. Den visar Sveriges in- och utvandring. Här ska det handla om detta, i synnerhet om det vi ser idag ska kallas massinvandring. Vad är det till exempel vi ser längst till höger i grafen: en markant lucka mellan utvandring, blå linje och invandring, röd linje. Notervärt? Eller ointressant? Klicka på bilden för förstoring eller gå till Wikisidan ifråga för eventuellt större bild.

Knäckfrågan i Sverige idag är alltså: pågår det massinvandring eller inte? MSM säger nej, regimkritikerna säger ja. Låt oss undersöka olika aspekter i frågan.

Siffror kan jag komma med. Även om det är svårt. Makterna mörkar ju bäst de kan. Men låt oss börja i den andra änden, i en verbala utsaga, en replik från en insider. Jag ger inte detta något avgörande bevisvärde men det är ett INDICIUM. Så att: pågår massinvandring? Är invandrarströmmarna stora, kan vi svenskar hamna i minoritet? Jens Orrback anser det: ”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi dom andras rätt, ja då går vi lite tryggare.” Detta sa Orrback när han var integrationsminister. Uttalandet gjordes, tror jag, på EU-mötet i Gröningen 2004. Det var även strax efter det Theo van Gogh mördats.

Orrback hade i alla fall på känn att vi svenskar kan komma att hamna i minoritet. Det är massinvandring det. Den arbetskraftsinvandring som förekom fram till 70-talet gav aldrig sådana visioner.

Lite hårdare fakta:
. Till och med Folkpartiet ska ha medgett att det 1990 fanns 3 (tre) utanförskapsområden i Sverige, mot 139 (etthundratrettionio) stycken 2002. [Källa.] Hur många dylika problemområden vi har idag vet ingen, man vågar inte göra dylika analyser längre. Och vilka bor då i dessa områden? Inte är det dalmasar i alla fall.

. Botkyrka, Malmö och Södertälje kommun har mycket nära 50% invandrare (Botkyrka ska faktiskt ha över 50% invandrare). Haninge, Helsingborg, Huddinge, Göteborg, Eskilstuna och Lund kan snart komma att så berikas. Alla våra större kommuner har stor invandring, speciellt Borås, Jönköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro.

. Det finns områden i Stockholm med 90% invandrare, som Alby, Rinkeby och Fittja.

[Källa för de två sista punkterna är Julia Caesars bok ”Världsmästarna”, utgiven 2011.]

Problemområden, invandrardominerade områden i Svea- och Götaland. Kan man ignorera dem? Jag skulle vilja säga i all vänlighet: åk dit, ta en tur till Bergsjön i Göteborg, till Rosengård i Malmö och Rickomberga och Gottsunda i Uppsala samt till alla de kommuner jag listat och säg, om du kan: ”det pågår ingen massinvandring”…

- - -

En siffra på årlig invandring, kan jag ge det? Jag kan försöka. Enligt Jan Milds blogg 3/12 2011: sedan Reinfeldt tillträdde 2006 har invandringen legat på cirka 100 000 människor per år. Gripet ur luften? Nej, för samma sak står på Wikipedia:
Sedan år 2006 invandrar nära 100 000 personer - motsvarande drygt 1 procent av befolkningen - till Sverige varje år. 2006 var antalet invandrare 95 750 stycken. Under år 2008 invandrade 101 171 personer till Sverige, vilket är den högsta kända invandringssiffran i Sveriges historia.

Siffrorna är från SCB. -- Till detta ska då dras utvandringen, som, det medger jag, kan nå 50 000 per år ibland. 100 000 minus 50 000 per år, det ger ändå ett årsnetto på 50 000 invandrare. Det är mycket det med. Edit 9/12: Men detta ska inte ses rent kvantitativt. Det är inte så att 50 000 utvandrade svenskar "kräver" 50 000 icke-européer. Etnicitet per se är inte topic här men visst: hög/medelhög utvandring plus fortsatt hög invandring snabbar ju bara på folkutbytet. Låt mig citera den kommentator som påminde mig om detta idag: "Säg så här: vi har 2016 en nettoinvandring på bara 20 000 när siffran på utvandrade svenskar ligger 130 000 är det då bra? Självklart inte! Det innebär ju att vi har en invandring på 150 000 samtidigt som 130 000 svenskar lämnar landet!"

Man får som sagt se det hela etniskt också. Man kan inte byta ut ett folk och tro att allt blir bra med det, tvärtom. Mer om detta i andra inlägg. Slut edit.


Hur många invandrade blir det då totalt? 1 miljon på ett kvartssekel? Kanske det: "Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige." Det skrev Gunnar Sandelin i DN 28/11 2010. Han var tidigare pressombudsman på Bris. (Parentetiskt kan vi tillägga detta från Sandelins ingress: "Av dessa [den dryga miljonen invandrare] är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier.")

Jag anser att det pågår något i Sverige idag, kalla det massinvandring, kalla det massimmigration, kalla det vad du vill. Och jag förstår inte varför eliten ska vara så emot detta fenomen. Etniska svenskar är ju så föraktliga, traditionell svensk kultur hatas av Reinfeldt och Sahlin, så vad är det som bär er emot? Annie Lööfs potentiella 40 miljoner som ska få plats i Sverige är ju massinvandring bortom sans och vett men ingen i eliten ifrågasätter det.


Bilden överst i detta inlägg är alltså från Wikipedia. Den visar hur invandringen till Sverige ökat på sistone; se den markanta stigningen på slutet. Och kom inte och säg att detta beror enbart på återinvandring, på europeisk invandring eller invandring från planeten Mars.

Samma graf ges i inlägget "Immigration on Steroids" på Cavatus’ Blogg, 16/6 2011. Det är det gula koordinatsystemet strax ovan. S. R. Larson skriver i sitt inlägg om hur Sverige i princip har en ”open borders”-policy gällande invandring. Och före SD:s inträde i riksdagen fanns det ingen central, kritisk röst gentemot denna policy. Larson skissar argumentet för massinvandringen samt ger argument mot den. Det är välbekant för mig men för protokollets skulle citerar jag detta ur Larsons artikel:
The official motive for allowing massive immigration is that Sweden is in desperate need of workforce immigration. Presumably, the retirement of the baby boomers born in the 1940s leaves so many open spots on the labor market that native Swedes cannot possibly fill them. Therefore, the story goes, Sweden needs to invite as many marginally educated Somalis and Afghans as possible.

The flaws in this argument are so many that it is surprising it is still being used. To begin with, the 1940s generation has been retiring for about eight years already. The average retirement age in Sweden has been hovering around 62-63 for a long time, which means that of almost one million 40s boomers, some 700,000 have already retired. Any student of the Swedish economy knows that this has not caused any massive shortage of labor at all. On the contrary, over the past ten years the employment rate of the Swedish work force has actually dropped from 67 percent to 64 percent. A larger share of the work force is without a job today than during the Millennium recession, despite the baby boomer generation’s retirement.

Något akut, generellt behov av arbetskraft finns inte. Vi har till exempel hög ungdomsarbetslöshet. Den av MSM ofta framförda bilden, ”vi behöver invandrare för att klara vården av åldrande befolkning”, är som Larson antyder falsk. Dessutom var de jobb som 40-talisterna (”the baby boomers”) pensionerades ifrån delvis pappersvändarjobb som förvsunnit på grund av rationaliseringar och IT-revolution.

- - -

Larson ger några fler siffror i aktuell artikel, "Immigration on Steroids":
. Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat är Sverige, i absoluta tal, efter England Europas största mottagare av invandrare från världens lägst utvecklade länder.

. 2007 tog Sverige, med färre än tre procent av EU:s befolkning, emot 16% av EU:s alla asylsökare. Inget annat EU-land tog emot en så stor andel som Sverige.

Så långt Larson. En annan siffra på vårt asylmottagande, källa: ”Under perioden 1982-2001 tog Sverige emot det högsta antalet asylsökande per capita efter Schweiz, av totalt 20 undersökta länder i Europa och Nordamerika.”

Så vad är att tillägga? Jag har min bild klar. Ni får kalla Sveriges migrationsläge vad ni vill. Annie Lööf vill som sagt ha 40 miljoner invånare i det här landet. Hade man sagt det om Kambodja eller något annat, litet tredje världsland hade detta uppfattats som värsta formen av kolonialism. Nu gäller inte det eftersom Sverige är ett land med vit befolkning, alltså lovligt att behandla hur som helst av plutokraterna. Kolonialism i väst, det är verkligheten, det är Guillaume Fayes terminologi: denna systematik i invandringen är inte bara migration, det är kolonisering. Folken i sig som migrerar är inte huvudorsaken, de är mest brickor i spelet. Initiativtagare är ansiktlösa superbyråkrater som vill ha en viljelös, knapptryckande befolkning, utan rötter, utan trygghet. På så vis blir världen lätt att styra: rotlösa befolkningar, drogade av media som följer varje svindel om nya hot som måste bekäpmas, vare sig det är svininfluensa, högerextremism, terrorism eller vad.

Men jag tror plutokraterna missat tåget. Det är för sent att göra världen till en 1984-mardröm. Folk kan tänka själva. Någon form av seghet, av motstånd finns, även om den inte visar sig direkt i partilojaliteterna. Sådant tar tid att slå igenom.

Det ser svart ut men jag tror världen genomskådat lögnerna. Majoriteten av västvärldens folk låter sig inte slussas som får till MSM:s hjärntvätt. Internet finns, nätet är ännu fritt. Folk tar reda på sanningen själv.

Relaterat
Helena Palena: invandringsmygel
Sverige existerar
Berikning

منبع:
http://lennart-svensson.blogspot.com