Det drar ihop sig till Nobelfest. Tranströmer ska idag få sitt Nobelpris ur kungens hand. Jag har tidigare lyckönskat Tomas Tranströmer till utmärkelsen. Jag gör det även nu: grattis till Nobelpriset i litteratur Tomas, du är en värdig vinnare...! Men jag har även varit kritisk. Till exempel är hans haiku inte alltid haiku. svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn exp
... och här ger Gotiska Klubben sin syn på detta och annat

Tranströmer markerar för mig slutet på en epok: fri vers, modern poesi som endast har bilder och metaforer som stilmedel. Man riskerar att krångla till det med ett avancerat bildspråk. Tranströmers utflykt i haikun visar dock att han förstått konkretionens makt.

Så att: Tranströmer diktar vanligtvis med liknelser och det hela fungerar ofta väl. Han är poet, han är värd namnet. Men nu går det inte att dikta så mer. Jag gillar i och för sig andra metaformästare som Strunge, Södergran och Bertil Malmberg. Men nu har denna poesiform nått vägs ände. Nu måste vi se till orden i sig, poesi måste utvinnas ur orden själva. Därmed kan vi uppnå en "ordens alkemi" och nå sanningens källa den vägen.

Konkretion är vägen. En viss Ezra Pound hade ett och annat att säga i detta ämne. Utgångspunkten fann han i kinesisk poesi. Hans "ABC för läsare" blev en den "konkreta poesins" lovsång, en lektion i konsten att kalla en spade en spade och få det hela att bli poesi.

Pounds syfte med sin bok var att svara på frågan vad bra poesi var för något. Det gjordes genom att ett Kinainfluerat synsätt anlades på poesin, ett resonemang som byggde på Ernest Fenellosas "Essay on the Chinese Written Character". Enligt Pound menade Fenellosa att en europé som ombeds definiera någonting fjärmar sig från de enkla tingen och hänfaller åt abstraktioner; gäller det att definiera rött får man svaret "en färg", färg definieras i sin tur som elektromagnetiska vågor, vågor som en form av energi och energi som en primärkraft i varat. Man förlorar sig i abstraktioner.

I motsats till detta framhävde Fenellosa en metod som kineserna tillämpar i sina ideogram, grundlagd under antiken. Ska rött definieras med denna metod sätter kinesen samman tecknen för "ros", "körsbär", "järnrost" och "flamingo". Enligt Fenellosa måste ett språk som skrivs med bildskrift förbli poetiskt, det kunde inte låta bli att vara poetiskt, i motsats till språk skrivna med fonetisk skrift som våra europeiska. "Det kinesiska... ideogrammet för rött bygger på ting som alla KÄNNER TILL." (Pound)

Pound ansåg vidare att poesi inte skulle vara tomt retoriskt utan koncentrera sig på saken, samt att inga ord som inte bidrog till framställningen fick vara med i poemet. Detta plus inspiration från den kinesiska bildskriften torde vara ett program så gott som något för "konkret poesi". All Pounds egen poesi faller tyvärr inte inom denna ram; den kan vara ordrik och låta som versifierat tal, den kan vara abstrakt och pratig. Göran Palm kallade träffande Pound för ”lakonikern som pratade ihjäl sig”. Det oaktat fyller några antikiserande Cantos mer än väl kriterierna på "konkret poesi":
Och Tian sade, med handen på lutans strängar
Som ljödo lågt ännu
när hans hand hade lämnat dem,
Och ljudet steg upp som rök mellan löven
Och han såg efter ljudet:
"Den gamla badsjön
Och pojkarna som kasta sig i från plankor
Eller sitta i snårskogen och spela mandoliner."

Detta var ur den "kinesiska" Cantos XIII. Början av Cantos I med homeriskt motiv är för sin del inte sämre:
Och vandrade ned till skeppet,
Satte köl mot bränning, fram på gudomliga havet, och
Vi satte mast och segel på becksvarta skeppet,
Buro får ombord, och våra egna kroppar,
Tyngda av gråt, och vindar från aktern
Buro oss utåt med buktande segel,
Circes trollkonst, den gudabornas.
Sedan sutto vi midskepps, vind hårt mot rorskulten,
Så med fyllt segel beforo vi havet till skymningen.
Sol till sömns, skuggor över hela oceanen,
Kommo vi så till djupaste vattnets gräns,
Till de Kimmeriska landen, befolkade städer
Täckta av tätspunnen dimma, genomträngd aldrig
Av solstrålars glitter.

[övers Lars Forssell]

Som antytts under resans gång är jag inte helt fientlig till liknelser och metaforer. Det är ju också lönlöst att i konsten ställa upp regler för hur något ska göras, för då riskerar man bara att en konstnär ställer sig upp likt en Picasso och säger "varför inte tvärtom?" Som antytt kan även jag gilla avancerad, metaforisk poesi som den hos Mikael Strunge, Edith Södergran och Bertil Malmberg, för att nämna några av mina favoritpoeter. Bra metaforpoesi är bättre än dålig konkret. Men när en poet lyckas säga det han ska utan krusiduller, med ett enkelt, konstlöst språk, ja, då är det svårslaget, "sobert en hårsmån från smärtgränsen" för att tala med Harry Järv. Har jag att välja mellan bra liknelsemättad poesi och bra enkel dito, väljer jag nog det senare. Som William Carlos Williams' "Att nalkas en stad":
Färdig med världen snart -
tröttnar jag aldrig på dessa gators
mysterium: de tre korgarna
med torkade blommor i det höga

barfönstret, måsarnas flykt
över fabriken, den smutsiga
snön - ödmjukheten hos snön som
försilvrar allt och

trampas till och randas av nötning - men
faller igen, de tysta fåglarna
på himlens stilla trådar, vingarnas
virrvarr då de lyfter

tillsammans. Flaggorna i den tunga
luften rör sig mot en bitter
av bly - snön
mönstrad av stubben från gammalt
ogräs ---.

[övers Stewe Claeson]

Men kanske är även detta för retoriskt. Det är fullt möjligt! Kanske måste vi gå till vår egen Sonja Åkesson för att hitta poetisk konkretion av första rangen, dikten "Transithall":
Fyra herrar i diskret kostym, vit skjorta, slips
och bröstnäsduk;
en med magen mellan knäna.

En gumma med kindpåsar på nertzkragen.

En neger, kolsvart, med brandgula strumpor.

En med nån sorts eksem.

Tre herrar i diskret kostym, vit skjorta, slips
och bröstnäsduk.

En lång tjej, tanig och kutig.
En medellång, finnig och katig.

Två herrar i diskret kostym, vit skjorta, slips
och bröstnäsduk.

En långhårig kille i kaftan.

Två tanter i bruna hattar.

En herre i diskret kostym, vit skjorta, slips
och bröstnäsduk.

En brud, styv som en vaxdocka.
(Brudgummen, brusig, puffar cigarr.)

En pojke i rullstol.

Not: Jag har alltså satt citationstecken runt "konkret poesi" i denna artikel. Det är för att skilja det hela från vad som i dagligt tal är konkret poesi eller konkretism, en riktning inom poesin som kom efter andra världskriget och blomstrade på 60-talet. Nu har jag fått veta att en fraktion inom denna inspirerades av just Fenellosa och Pound, men jag tror jag behåller mina citationstecknen.

Relaterat
Denna text finns med vissa ändringar att läsa på s 31 ff i denna fil
Tranströmer och haiku
Samuel T. Coleridge
Ivan Augéli, "Gatubild från Stockholm", cirka 1892.


منبع:
http://lennart-svensson.blogspot.com